howa arassalaýjy zawod
howa arassalaýjy önümçiligi
howa arassalaýjy howa arassalaýjy

Önümlerimiz

Gyzgyn önümler

 • Planşet howa arassalaýjy
  Planşet howa arassalaýjy
 • diwara gurlan howa arassalaýjy
  diwara gurlan howa arassalaýjy
 • howany dezinfeksiýa arassalaýjy
  howany dezinfeksiýa arassalaýjy
 • howa arassalaýjy öý
  howa arassalaýjy öý
 • gyzgyn satyjy howa arassalaýjy
  gyzgyn satyjy howa arassalaýjy
 • howa arassalaýjy önümçiligi
  howa arassalaýjy önümçiligi
 • howany arassalaýjy
  howany arassalaýjy
 • OEM howa arassalaýjy
  OEM howa arassalaýjy
 • hepa arassalaýjy uv
  hepa arassalaýjy uv
 • fan arassalaýjy
  fan arassalaýjy

LiangYueLiang hakda

Näme üçin saýlamaly!

Guangdong Liangyueliang fotoelektrik Hytaýyň Foshan şäherinde ýerleşýär.
2002-nji ýyldan bäri Liangyueliang howa arassalaýjy dezinfeksiýa we sterilizasiýa pudagy tejribesi, “Arassaçylyk” 2016-njy ýylda döredilen “Liangyueliang” -yň golçur kärhanasydyr “Liangyueliang” we “Cleanthy” kompaniýasy “professional howa arassalaýjy OEM önümidir, önümde Hytaý howa arassalaýjy, öý howasy arassalaýjy, HEPA howa arassalaýjy bar , negatiw ion howa arassalaýjy, h-ion howa arassalaýjy, ionizator howa arassalaýjy, otag howa arassalaýjy, akylly howa arassalaýjy, haýwan howasyny arassalaýjy we awtoulag howasyny arassalaýjy we ş.m.
12 ýylyň dowamynda LIANGYUELAING daşky gurşawy goramak dezinfeksiýa we sterilizasiýa saglyk öý enjamlaryny öwrenmek we ösdürmek, ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň önümçiligi, satuwy we hyzmaty.sarp edijiler üçin sagdyn, owadan, ýokary hilli howa we durmuş döretmek üçin ylym we tehnologiýany ulanmagy maksat edinýär.“Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy” we “Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagyna (arassa howa) uly goşant goşýan 2017-nji ýylyň iň oňat on söwda markasy” ýaly köp sanly baýraklara eýe boldy.

Zawod şahadatnamalary

Näme üçin LiangYueLiang saýlamaly

 • 2002-nji ýyldan bäri döredilen, Hytaýyň FoShan şäherinde ýerleşýär. CEhli OEM ODM howa arassalaýjylary, CE, FCC, ROSH, TUV, EPA kepilnamasy bilen öz gözleg toparymyz bilen.

  Hünär zawody

  2002-nji ýyldan bäri döredilen, Hytaýyň FoShan şäherinde ýerleşýär. CEhli OEM ODM howa arassalaýjylary, CE, FCC, ROSH, TUV, EPA kepilnamasy bilen öz gözleg toparymyz bilen.
 • 12 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan R&D topary we dolandyryş işgärleri bar we birnäçe milli oýlap tapyş patentlerini we peýdaly model patentlerini aldy.Hytaýyň daşky gurşawy goramak senagaty birleşiginiň agzasy we Guangdong daşky gurşawy goramak senagaty birleşiginiň direktor bölümi.

  Professional gözleg we barlag topary

  12 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan R&D topary we dolandyryş işgärleri bar we birnäçe milli oýlap tapyş patentlerini we peýdaly model patentlerini aldy.Hytaýyň daşky gurşawy goramak senagaty birleşiginiň agzasy we Guangdong daşky gurşawy goramak senagaty birleşiginiň direktor bölümi.
 • Durnukly işgär, köpüsi bu zawodda 10 ýyl işleýär. Müşderilere wagtynda gowşurylanda aýlyk kuwwaty 50000 pcs.98%.

  Ajaýyp zawod dolandyryşy

  Durnukly işgär, köpüsi bu zawodda 10 ýyl işleýär. Müşderilere wagtynda gowşurylanda aýlyk kuwwaty 50000 pcs.98%.
 • LiangyueLiang Adamlar hemişe uly höwes we ynam bilen özara peýda gazanmak we howa arassalaýjy meýdançada ýagty geljegi döretmek üçin öňe gidýärler.

  Professional satuw topary

  LiangyueLiang Adamlar hemişe uly höwes we ynam bilen özara peýda gazanmak we howa arassalaýjy meýdançada ýagty geljegi döretmek üçin öňe gidýärler.
 • Elmydama düşünjäni alýarys. Hemmesi müşderiler üçin, Ilki bilen hil, bazar boýunça gollanma, üznüksiz täzelik we ähli funksiýada, amatlylyk we peýdaly we amatly baha bilen dowam ediň.

  Howany arassalaýjy hil boýunça hünärmen

  Elmydama düşünjäni alýarys. Hemmesi müşderiler üçin, Ilki bilen hil, bazar boýunça gollanma, üznüksiz täzelik we ähli funksiýada, amatlylyk we peýdaly we amatly baha bilen dowam ediň.
 • Önümler içerde we daşary ýurtlarda gowy satylýar we köp uniwersitetler we belli kärhanalar tarapyndan gowy garşylanýar.Faktlardan hakykaty gözläň we müşderileriň we bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin garaýşy gowulaşdyryň.

  Içerde we daşary ýurtlarda iň köp satylan

  Önümler içerde we daşary ýurtlarda gowy satylýar we köp uniwersitetler we belli kärhanalar tarapyndan gowy garşylanýar.Faktlardan hakykaty gözläň we müşderileriň we bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin garaýşy gowulaşdyryň.

LiangYueLiang Müşderi sapary

 • zxcxzcasd1
 • zxcxzcasd2
 • zxcxzcasd3
 • zxcxzcasd4
 • zxcxzcasd5
 • zxcxzcasd6
 • zxcxzcasd7
 • zxcxzcasd8
 • zxcxzcasd9

Sagdyn saýlamak üçin saýlaň

Saglyk durmuşdyr

LiangYueLiang habarlary