• howa arassalaýjy lomaý

Lukmançylyk howasyny arassalaýjy

Lukmançylyk howasyny arassalaýjy

 • akylly göçme howa arassalaýjy öý howasyny dezinfeksiýa etmek

  akylly göçme howa arassalaýjy öý howasyny dezinfeksiýa etmek

  • - Howany arassalamak PM2.5 bölejiklerini, otrisatel ionlary, ultramelewşe şöhlelerini, formaldegid arassalamagyny goldaň;
  • -Süzgüç çalyşmagy ýatladyjyny goldaň
  • -5 tizlikli ýeliň tizligini sazlamagy goldaň
  • -7 reňkli ýalpyldawuk ýagtylygy sazlamak sikli
  • -Akylly awtomatiki re modeimi goldaň
  • - Ekranyň re modeimini LED duýgur ekrany goldaň
  • - Uky re modeimini we sessiz re supportimi goldaň
  • - Çaga gulplamak funksiýasyny goldaň
  • -Panel dolandyryşy: 9 düwme
  • -5 LED UV sterilizasiýa
  • -Aromaterapiýa funksiýasyny goldaň
  • -WIFI / APP uzakdan dolandyrmagy goldaň (islege görä)
 • Wirusa garşy howa arassalaýjy howa arassalaýjy HEPA UV Öý üçin arassalaýjy howa arassalaýjy

  Wirusa garşy howa arassalaýjy howa arassalaýjy HEPA UV Öý üçin arassalaýjy howa arassalaýjy

  Bu önüm diňe bir PM2.5 we beýleki bölejik maddalaryny netijeli aýyryp, sterilizasiýa edip bilmez, eýsem adamlar üçin arassa ýapyk gurşaw döretmek üçin dürli yslary, formaldegidleri, tolueni we beýleki bezeg hapalaryny hem netijeli aýyryp biler.

 • Diwara gurlan lukmançylyk howasyny dezinfeksiýa arassalaýjy

  Diwara gurlan lukmançylyk howasyny dezinfeksiýa arassalaýjy

  Bu diwara gurlan lukmançylyk howasyny dezinfeksiýa arassalaýjy, adaty öý kondisionerimizden alnan.Ol tertipleşdirilýär we ýer tygşytlaýar.Otagyň islendik diwaryna asyp bolýar.Içinde iki sany ultramelewşe dezinfeksiýa çyrasy bar.Livingaşaýarka we işleýän wagtynda dezinfeksiýa edýär.

 • Lukmançylyk derejesi HEPA süzgüji Öý ozon generatory Otagyň hereketli howa arassalaýjysyny ulanyň

  Lukmançylyk derejesi HEPA süzgüji Öý ozon generatory Otagyň hereketli howa arassalaýjysyny ulanyň

  Göçürilýän howa arassalaýjy, lukmançylyk ýokary derejeli HEPA süzgüji H13 H14 hakyky ýokary öndürijilikli işjeňleşdirilen uglerod süzgüçli allergenleri, ozon generatorynyň howa arassalaýjysy bilen öýde arassalaýjy, öýde, hassahanada, ofisiň ysyny ýoklaýjy, Allergiýany tüsse tozan tozan polen öý haýwanlary, gijeki ýagtylyk öldürmek derejesi 99% -e çenli.

 • Ormaşaýyş jaýynyň diş bejeriş kwartirasy üçin UVC howa arassalaýjy

  Ormaşaýyş jaýynyň diş bejeriş kwartirasy üçin UVC howa arassalaýjy

  Uzakdan dolandyrylýan hassahana üçin howa arassalaýjylary, täsirli howa hereketlendirijisi bilen ýokary derejeli ABS materialdan ýasalan, öý howasyny arassalaýjylarda, mekdepde, hassahanada, anion we uv lampalary 20W howa sterilizatorynda giňden ulanyljak diwara oturdyldy. iki lampoçka 40W, ozon generatory tozan, dander, allergenler, haýwan sütükleri effektiw süzýär Kliniki howa arassalaýjy iň gowy howa arassalaýjy üçin hünär lukmançylyk derejesidir.

 • Jemgyýetçilik ýerleri üçin ýokary hilli ykjam UV howa sterilizatoryny dezinfeksiýa arassalaýjy

  Jemgyýetçilik ýerleri üçin ýokary hilli ykjam UV howa sterilizatoryny dezinfeksiýa arassalaýjy

  Howa arassalaýjy önümleri hassahana üçin lukmançylyk ozon generatoryny howa arassalaýjy, ýatylýan otag üçin howa arassalaýjy, ofis üçin howa arassalaýjy, nemlendiriji arassalaýjy önüm öndürýär, bularyň hemmesi içerdäki howa arassalaýjylary, uly howa arassalaýjylary, göçme hepa howa arassalaýjylary bazarda gaty meşhurdyr. ýokary derejeli ABS materialy, uv ýeňil howa arassalaýjylary bilen doly täsirli howa hereketlendirijisi lukmançylyk derejesi uvc howa arassalaýjy, has funksiýaly nemlendiriji, hakyky hepa süzgüçli howa arassalaýjylary köpçülik ýerlerini sterilizasiýa enjamlary üçin tozan, dander, allergenleri süzýär

 • Gurnalan görnüşli howa dezinfeksiýa öldüriji wirus UV sterilizator HEPA arassalaýjy Pm2.5 aýyryň

  Gurnalan görnüşli howa dezinfeksiýa öldüriji wirus UV sterilizator HEPA arassalaýjy Pm2.5 aýyryň

  Howany arassalamak PM2.5 bölejikleri, otrisatel ionlary, ultramelewşe şöhlelerini we formaldegid arassalamagyny goldaň;

  3 tizligi sazlamagy goldaň

  Sanly real wagt gözegçiligini we görkezilmegini goldaň

  Akylly awtomatiki re supportimi goldaň

  Uky tertibini we sessiz rejimi goldaň

  Uzakdan dolandyrmagy goldaň

  Plazmany goldaň (islege görä)