• howa arassalaýjy lomaý

Biz hakda

Biz hakda

LiangYueLiang & Cleanthy kompaniýasy

OEM howa arassalaýjy we UV önümlerini öndürmek 20 ýyldan gowrak wagt bäri howa arassalaýjy, öý arassalaýjy, hepa howa arassalaýjy, ionizator howa arassalaýjy, awtoulag howasyny arassalaýjy, otag howasyny arassalaýjy we ş.m. ýöriteleşdirilen, bu milli ýokary tehnologiýa bäsdeşlik kärhanasynyň üns merkezidir Üznüksiz täzelikler we önümler barada.Gözleg we gözleg işleri üçin hünärmen inerener topary, önümler 120-den gowrak patent aldy, CE FCC EPA GS şahadatnamasy.Hil gözegçiligi üçin ISO9001: 2015 bilen berk gözegçilik edýäris, Her önüm berk synagdan geçirilýär.Temperatura, Howanyň hil synagy, UV garrylyk synagy, 45-den gowrak synagdan geçen çözgüt synagy ýaly

LiangYueLiang & Cleanthy meşhur uniwersitet we hassahanalar bilen hyzmatdaşlyk etdi, ýokary baha aldy we öwüldi.

Önümimiz

Indi önümlerimizde dürli howa arassalaýjylary bar: otag howasyny arassalaýjy, lukmançylyk howa arassalaýjy, iş stoly howa arassalaýjy, awtoulag howasyny arassalaýjy, täjirçilik howa arassalaýjy, nemlendiriji bilen howa arassalaýjy, howa arassalaýjy we ş.m.

Zawodymyz

200-den gowrak işgäri, 25000 m2 önümçilik meýdany we 8 sany arassa gurnama liniýasy bolan tozansyz ussahanalary bolan Guşdong welaýatynyň FOSHAN şäherinde ýerleşýär.Aýlyk önümçilik kuwwaty 100,000 birlik howa arassalaýjysyna ýetýär

3

Önümçilik enjamlary

Indi, plastmassa sanjym maşynlarymyz 10 birlik, ultramelewşe tehnologiýasyny ulanmakda ösüş we hünärmen tehniki toparymyz bar;hünär barlaghanalary, synag otaglary we awtomatlaşdyrylan we ýarym awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary bar we önümiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin berk gözegçilik hilini kepillendirip, döwrebaplaşdyrmagy, standartlaşdyrmagy we uly göwrümli önümçiligi gazandy.

Biziň hyzmatymyz

Satuwdan öň müşderiler üçin bazar gözleglerini geçireris.

Satuwda, biz müşderilere gönükdirilen we umumy hyzmaty edýäris.

Satuwdan soň müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris.

Biz elmydama dogruçyl we ygtybarly bolarys.

IMG_8

LiangYueLiang sergisi

LiangYueLiang önümçilik ugratmagy