• howa arassalaýjy lomaý

Planşet howa arassalaýjy

Planşet howa arassalaýjy

 • howa arassalaýjy öndürijiler lukmançylyk howa arassalaýjy öý ozon sterilizasiýasy

  howa arassalaýjy öndürijiler lukmançylyk howa arassalaýjy öý ozon sterilizasiýasy

  • - Howany arassalamak PM2.5 bölejiklerini, otrisatel ionlary, ultramelewşe şöhlelerini, formaldegid arassalamagyny goldaň;
  • -Süzgüç çalyşmagy ýatladyjyny goldaň
  • -5 tizlikli ýeliň tizligini sazlamagy goldaň
  • -7 reňkli ýalpyldawuk ýagtylygy sazlamak sikli
  • -Akylly awtomatiki re modeimi goldaň
  • - Ekranyň re modeimini LED duýgur ekrany goldaň
  • - Uky re modeimini we sessiz re supportimi goldaň
  • - Çaga gulplamak funksiýasyny goldaň
  • -Panel dolandyryşy: 9 düwme
  • -5pc LED UV sterilizasiýa
  • -WIFI / APP uzakdan dolandyrmagy goldaň (islege görä)
 • Planşet kwadraty Wifi bilen howa arassalaýjylary

  Planşet kwadraty Wifi bilen howa arassalaýjylary

  TheWIFI bilen planşet howa arassalaýjylaryHas güýçli motor fanaty, Hepa 13 süzgüji + işjeň uglerod + esasy süzgüç + Katalitik tor we öldüriş derejesine 99,99% -e ýetmek üçin ýokary derejeli ABS metaldan ýasalýar.

 • HEPA süzgüçli allergiýa üçin otag howa arassalaýjy

  HEPA süzgüçli allergiýa üçin otag howa arassalaýjy

  Mekdep ofisiniň ýatylýan otagy tüsse ysy datçigi HEPA UV süzgüç howa arassalaýjy
  Howany arassalaýjy gollanma, UV sterilizator howa arassalaýjy, howa arassalaýjy

  Negativearamaz ionlar bilen 3 tizlikli ýel tizligini sazlamak.Ajaýyp öndürijilik dizaýny bilen ýokary CADR.Akylly duýgur ekran paneli.Mekdep, myhmanhana otaglary, klublar, kafeler ýaly has uly otaglar üçin amatly.

  tüsse uv sterilizator howa arassalaýjy hökmünde iň ýokary derejeli öý howasy arassalaýjy
  Akylly UV pes ses arassalaýjy arassalaýjy öý howasy arassalaýjy ýokary netijelilik süzgüji

  Iň bäsdeşlik bahasy bolan model.Akylly dizaýn, sanly displeý, howanyň hil görkezijisi.Ekranyň işleýşi we uzakdan dolandyrmak.
  HEPA süzgüçli allergiýa otagy howa arassalaýjy

  Allergiýa üçin 2021-nji ýylda HEPA süzgüçli iň oňat ýapyk howa arassalaýjy, pişikler we itler ýaly haýwan allergiýasyna we garynja we galyndy ýaly tozan allergiýasyna, 30 - 50 inedördül metr (310 - 540 inedördül metr), Birnäçe süzgüç, goşmaça UV sterilizatory, 10 million otrisatel ionlar, 4 janköýer tizligini sazlamak, taýmer, çaga gulpy, uky tertibi, LED displeý, 66dB-den pes ses synagy, howa hil görkezijisi, süzgüç görkezijisi, tozan datçigi, temperatura datçigi, nemlendiriji datçik, DC motor, 65W bahalandyrylan güýç, TUYA WIFI , CE, ETL, CB we ROHS tassyklandy, MOQ = 10

 • Öý üçin gowy hilli Hytaý göçme ozon generatory Ozonator maşyn howa arassalaýjy

  Öý üçin gowy hilli Hytaý göçme ozon generatory Ozonator maşyn howa arassalaýjy

  Öý uly ýatylýan otag üçin howa arassalaýjy, H13 Hakyky HEPA süzgüji, öý haýwanlary üçin saç arassalaýjy allergiýa ysy, 99.97% 0,3 mikron tozan tüsse galypynyň aýrylmagy.

 • Çaga howany arassalaýjy LED

  Çaga howany arassalaýjy LED

  “Akylly öý çaga” myhmanhanasy öý howasyny arassalaýjydan peýdalanýar ýokary derejeli ABS meterial PM2.5 Sensor HEPA süzgüçli güýçli motorly pes sesli 9 derejeli ýel tizligi, hakyky Hepa süzgüji gyrymsy aktiw uglerod + Katalitik tor, bakteriýa derejesini 99,99% -e çenli öldürmek üçin birleşýär.

 • Çilim çekýän tozan galyndylary üçin planşet howa arassalaýjy

  Çilim çekýän tozan galyndylary üçin planşet howa arassalaýjy

  HEPA 13 bilen Anion howa arassalaýjy Bedatylýan otag, iş stoly we öý, ýedi reňkli LED çyrasy bilen öý haýwanlaryny, tozany we tüssäni ýok ediň.