• howa arassalaýjy lomaý

Akylly otag HEPA süzgüçli howa arassalaýjy iş stoly göçme öý howa arassalaýjy

Akylly otag HEPA süzgüçli howa arassalaýjy iş stoly göçme öý howa arassalaýjy

HEPA süzgüçli iň oňat ýapyk howa arassalaýjy, pişikler we itler ýaly haýwan allergiýasyna we garynja we galyndy ýaly tozan allergiýasyna, LYL-KQXDJ-11, 30 - 50 inedördül metr (310 - 540 inedördül metr), köp süzgüç, islege bagly H11-H14 HEPA süzgüji, goşmaça UV sterilizatory, 10 million negatiw ion, 4 janköýer tizligini sazlamak, taýmer, çaga gulpy, uky tertibi, LED displeý, 66dB-den pes ses synagy, howa hil görkezijisi Süzgüç, Süzgüç görkezijisi, tozan datçigi, temperatura Sensor, nemlendiriji datçik, DC motor, 65W bahalandyrylan güýç, TUYA WIFI, CE, ETL, CB we ROHS tassyklandy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

202110- 椭圆 形 款 加湿 器 02 (英) _08

Aýratynlyklar

- Howany arassalamak PM2.5 bölejiklerini, otrisatel ionlary, ultramelewşe şöhlelerini goldamak;
- Süzgüç çalyşmak barada ýatlatma
- 9 tizlikli ýeliň tizligini sazlamagy goldaň
- PM2.5 sanly real wagt gözegçilik displeýini goldaň
- Akylly awto re modeimini goldaň
- Ekranyň re modeimini LED duýgur ekrany goldaň
- Uky re modeimini we sessiz re modeimi goldaň
- Çaga gulplamak funksiýasyny goldaň
-Panel dolandyryşy: 8 düwme
-LED UV sterilizasiýasy
- Uzakdan dolandyrmagy goldaň
-B sertifikaty bilen (CE-LVD-EMC / TUV-ROHS / FCC / EPA) Guangwei synag sterilizasiýa hasabaty bilen

element

LYL-KQXDJ-11
Önümiň ululygy: 320 * 220 * 570mm
Önümiň arassa agramy 4.3 KG
Jemi agram 5.3 KG
Gaplamagyň ululygy 390 * 286 * 650MM
Iş güýji 32W
Howanyň göwrümi 200-300m3 / H.
395 Ultramelewşe tolkun uzynlygy 395nm + 275nm
Çyra durmuşy 5000 / S.
Fýuzeliň hyzmat möhleti > 1 ýyl

 

202110- 侧面 飞利浦 净化 器 01- (英) _03
202110- 椭圆 形 款 器 器 02 (英) _04
202110- 椭圆 形 款 器 器 02 (英) _02
202110- 侧面 飞利浦 净化 器 01- (英) _02
202110- 椭圆 形 款 器 器 02 (英) _06
202110- 侧面 飞利浦 净化 器 01- (英) _04
202110- 椭圆 形 款 加湿 器 02 (英) _05

Sorag-jogap

Iberişleri yzyna gaýtarmak

1, AII sargytlary tölegiňiz gutarandan soň 5 günüň içinde iberiler (- Baýramçylyklardan başga).

2, Her ýurtdaky gümrük arassalaýyş wagtynyň tapawudy sebäpli önümleriňiziň barlanyşyna näderejede täsir edip biljekdigi sebäpli halkara iberişleriň hemmesini kepillendirmeýäris.

3, ret edilen ýükler üçin iberiş töleglerini yzyna gaýtaryp bermeris.
4, wronghli ýalňyş ibermek we hil çykarmak sargytlary üçin jogapkärçilik çekeris.
5, Müşderiler alyjynyň takyk maglumatyny hödürlemeli, ýogsam müşderiler ýitgini tölemeli.6, Alyjylaryň ýurduňyza import etmek üçin ähli goşmaça gümrük tölegleri, dellalçylyk tölegleri, ýygymlar we salgytlar üçin jogapkärdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Bu goşmaça tölegler gowşurylanda ýygnalyp bilner.
 
Ölçeg we laýyk meseleler
Ölçegler jikme-jik spesifikasiýalarda anyk ölçegler bilen görkezilýär, sargyt goýmazdan ozal spesifikasiýalary barlaň.Önümleriň göwrüminiň size laýyk gelmeýändigini görseňiz, göni habarlaşyp bilersiňiz.
 
Seslenme

1, Satyn alanyňyz üçin sag boluň, ynamyňyz üçin minnetdar.2, Siziň kanagatlanmagyňyz we oňyn pikirleriňiz biziň üçin gaty möhümdir. Oňyn pikirleri we 5 ýyldyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris.3, Bitarap we negatiw pikirleri goýmazdan ozal, meseläni çözmek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Zawodymyz

微 信 图片 _20200511095708

“Guangdong Liangyueliang Photoelectric Technology Co., Ltd”, UV ýörite ýagtylyk çeşmesini öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýa ISO9001: 2015 halkara hil dolandyryş ulgamynyň kepilnamasyny berdi.15 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan gözleg we gözleg topary we dolandyryş işgärleri bar we birnäçe milli oýlap tapyş patentlerini we peýdaly model patentlerini gazandy.Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagy Bu birleşigiň agzasy we Guangdong daşky gurşawy goramak senagaty birleşiginiň geňeş agzasy.
Liangyueliang 2002-nji ýyldan bäri UV önümlerini ulanmak, öý howasyny arassalaýjy, lukmançylyk howa arassalaýjy, täjirçilik we jemgyýetçilik howa arassalaýjy we öý dezinfeksiýasy bilen gözleg işlerine we önümçiligine ygrarly. Onda hünär laboratoriýasy, synag otagy we birnäçe awtomatiki we ýarym bar. Awtomatiki önümçilik enjamlary, döwrebaplaşdyrmagy, standartlaşdyrmagy we ulanmagy amala aşyrmagy Uly göwrümli önümçilik, hiliň barlagyna berk gözegçilik etmek, önümiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin önümleriň häzirki seriýasy CE, ROHS, EMC, EPA, TUV sertifikaty Etc-den geçdi we has köp eksport edildi 80-den gowrak ýurt, köp kollejler we uniwersitetler we tanymal kärhanalar tarapyndan ýokary baha berildi.
Kompaniýa döredilen gününden başlap, müşderi we bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin hakykatlardan, kämillik garaýşyndan hakykat gözleýäris.Has giňişleýin bilmek üçin Liangyueliang bilen habarlaşyp bilersiňiz.

73a8b469784fe227a6423fc1ec1d052

CE

033

CE

036

ROHS

ce

Sterilizator CE

1

Howa arassalaýjy CE

空气 消毒 机 CE

UV dezinfeksiýa awtoulagy CE

2017 年 广州 展会

Sentýabr 2017

Guanç Guangzhouou sergisi

148d02f0014bfebd6f8b96489c617d3

Aprel 2019

Germaniýa sergisi

5-9-6

Maý 2018

Şanhaý daşky gurşaw sergisi

6-4-4

Aprel 2019

Gonkong sergisi

N68A9316

Sentýabr 2018

Guanç Guangzhouou sergisi

微 信 图片 _20190416133710

Aprel 2019

Şanhaý sergisi

6be0e0be04983f141bad5f50c174a02

Sentýabr 2019

Guanç Guangzhouou sergisi

微 信 图片 _20220105175146

2021-nji aprel

Şanhaý sergisi

微 信 图片 _20180524134937

Aprel 2019

Italýan sergisi

IMG_6560

Keýti

Daşary ýurt ýolbaşçylary

IMG_6549

Gawaýi

Daşary söwda müdiri

IMG_6538

Jeki

Daşary söwda işgäri

IMG_6555

Alisa

Daşary söwda işgäri

24 sagat hyzmat liniýasy: 400-848-2588

Telefon: 86-0757-86405580 86-0757-86405589

Faks: 86-0757-86408626

E-mail:  service@lyluv.com

Goşuň: Hytaýyň Foshan şäheri, NanHai etraby, ŞiShan şäheri, ŞiaoTangXinJing obasy, ŞaChongWei sebitindäki 2-nji blok 3-nji gat

Açyk sagat

Unday ------------ osedapyk

Duşenbe - Şenbe ------------ 9-dan - 12-e çenli

Jemgyýetçilik dynç alyşlary ---- 9:00 - 12:00


  • Öňki:
  • Indiki: